Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè23/01/2021 15:00
Tỉnh Quảng Bình thu hút 6,12 tỉ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021
Tỉnh Quảng Bình thu hút 6,12 tỉ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 202119/01/2021 11:09
Thăng quân hàm cấp tướng cho Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ
Thăng quân hàm cấp tướng cho Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ12/01/2021 17:08
4 tỉnh, thành phố công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
4 tỉnh, thành phố công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ01/01/2021 19:50
EVN trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC
EVN trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC17/12/2020 11:00
Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ04/12/2020 11:56
Bộ TT TT bổ nhiệm lãnh đạo Cục Tin học hóa
Bộ TT&TT bổ nhiệm lãnh đạo Cục Tin học hóa02/12/2020 21:04
Bổ nhiệm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
Bổ nhiệm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam26/11/2020 22:38
Đà Nẵng, Quảng Ninh công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Đà Nẵng, Quảng Ninh công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ24/11/2020 20:03
Thứ trưởng Bộ Công thương làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí
Thứ trưởng Bộ Công thương làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí24/11/2020 14:56

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè

(BVPL) - Theo Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Bùi Ngọc Chín, Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Mường Tè được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè kể từ ngày 15/1/2021.