Hỗn chiến do tranh chấp đất, 1 người tử vong
Hỗn chiến do tranh chấp đất, 1 người tử vong07/04/2019 16:10

Hỗn chiến do tranh chấp đất, 1 người tử vong

(BVPL) – Mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất ruộng muối, hai gia đình đã xảy ra ẩu đả. Hậu quả 1 người tử vong.