Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt
Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt 05/08/2019 17:12
Đề nghị công an điều tra vụ cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt ở TP HCM
Đề nghị công an điều tra vụ cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt ở TP HCM10/05/2019 14:17
TP HCM Sai phạm về chi ngân sách trợ giá xe buýt, nhiều cán bộ bị kỷ luật
TP.HCM: Sai phạm về chi ngân sách trợ giá xe buýt, nhiều cán bộ bị kỷ luật20/11/2014 21:06

Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt

(BVPL) – 494 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt đã giải ngân cho 12 doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải hoạt động trên địa bàn TP HCM.