Mua sắm lễ thắp hương Liệt sỹ Những cuộc trúng thầu bằng giá mời thầu khó tin
Mua sắm lễ thắp hương Liệt sỹ: Những cuộc trúng thầu bằng giá mời thầu khó tin02/08/2019 09:30

Mua sắm lễ thắp hương Liệt sỹ: Những cuộc trúng thầu bằng giá mời thầu khó tin

(BVPL) – Những gói thầu mua sắm lễ thắp hương nhiều tỷ đồng mà Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng trúng thầu chỉ giảm từ 2 – 3 triệu đồng, trong đó có nhiều gói trúng thầu bằng giá mời thầu.