Báo Nga Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu
Báo Nga: Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu08/03/2021 10:36

Báo Nga: Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu

(BVPL) - Việt Nam đạt 81,9/100 điểm về mức độ ảnh hưởng tiến bộ về luật pháp và quy định đối với cơ hội kinh tế của phụ nữ, Sputnik dẫn Báo cáo “Phụ nữ, Doanh nghiệp và luật pháp năm 2021” của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/2.