VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản22/04/2020 17:27
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục THADS tỉnh Kiên Giang
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục THADS tỉnh Kiên Giang21/03/2020 10:17
VKSND huyện Thái Thụy kiểm sát tiêu hủy vật chứng tại Chi cục THADS huyện
VKSND huyện Thái Thụy kiểm sát tiêu hủy vật chứng tại Chi cục THADS huyện 28/02/2020 16:10
Kiểm sát tiêu hủy vật chứng nhiều loại tiền giả tại Cục thi hành án
Kiểm sát tiêu hủy vật chứng nhiều loại tiền giả tại Cục thi hành án23/12/2019 20:19
VKSND tỉnh Đắk Nông kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng
VKSND tỉnh Đắk Nông kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng17/12/2019 12:19
VKSND huyện Châu Thành kiểm sát tiêu hủy vật chứng
VKSND huyện Châu Thành kiểm sát tiêu hủy vật chứng16/12/2019 21:19
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho03/10/2019 19:30
VKSND TP Cao Lãnh kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự
VKSND TP Cao Lãnh kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự25/06/2019 16:18
Kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự
Kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự24/12/2017 10:59

VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

(BVPL) - Qua kiểm sát nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân dự (THADS) TP Mỹ Tho đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự về tiêu hủy vật chứng.