Bộ Công an yêu cầu người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh ĐH Đông Đô trình báo ngay
Bộ Công an yêu cầu người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh ĐH Đông Đô trình báo ngay28/12/2020 16:01

Bộ Công an yêu cầu người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh ĐH Đông Đô trình báo ngay

(BVPL) - Các cá nhân sử dụng Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh, hệ Chính quy – Văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp cần thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.