Bộ Tài chính đã giảm 84 Chi cục thuế sau khi thực hiện hợp nhất
Bộ Tài chính đã giảm 84 Chi cục thuế sau khi thực hiện hợp nhất12/07/2019 13:43
Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh Thu, chi tài chính không thông qua cơ quan chủ quản
Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh: Thu, chi tài chính không thông qua cơ quan chủ quản?20/12/2018 16:20

Bộ Tài chính đã giảm 84 Chi cục thuế sau khi thực hiện hợp nhất

(BVPL)- Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 63 phòng thuộc các Cục thuế; hợp nhất các Chi cục thuế huyện thành Chi cục thuế khu vực của 25 Cục thuế, giảm được 84 Chi cục thuế và 436 đội thuộc các Chi cục thuế trong 6 tháng đầu năm 2019.