Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu
Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu13/02/2021 16:42
Viện trưởng ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2021
Viện trưởng ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2021 03/02/2021 10:00
Cụm thi đua số 2 ngành Kiểm sát nhân dân đạt nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật
Cụm thi đua số 2 ngành Kiểm sát nhân dân đạt nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật09/01/2021 15:22
Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương15/12/2020 16:45
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt10/12/2020 14:30
Nhiều sáng kiến đổi mới tại Cụm thi đua số 8- VKS các tỉnh Nam miền Trung
Nhiều sáng kiến đổi mới tại Cụm thi đua số 8- VKS các tỉnh Nam miền Trung04/12/2020 11:56
VKSND tối cao hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng
VKSND tối cao hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng18/11/2020 23:51
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua15/10/2020 08:08
Thủ tướng “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”
Thủ tướng: “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”15/07/2020 15:30
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương13/07/2020 17:51
Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả
Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quảiconvideo
15/10/2019 17:43
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ươngiconvideo
30/07/2019 23:47

Rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua tránh làm triệt tiêu động lực phấn đấu

(BVPL) - Các đơn vị, Viện kiểm sát cần rà soát, sửa đổi các chỉ tiêu thi đua làm triệt tiêu động lực phấn đấu thi đua; khuyến khích việc chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý nghiêm minh vi phạm, tiêu cực, đồng thời động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của ngành KSND.