VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-19
VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-1926/03/2020 17:28

VKS quân sự khu vực 33 làm tốt công tác chống dịch Covid-19

(BVPL) - Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid – 19, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự khu vực 33 (VKSQS KV33) đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 có hiệu quả.