Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ
Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ09/09/2019 22:16

Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ

(BVPL)- Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ về cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ.