Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án Thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em
Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em26/11/2019 19:08

Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em

(BVPL) - Ngày 26/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo luật này còn thiếu quy định liên quan tới bảo vệ quyền lợi của trẻ em.