Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào
Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào?18/12/2019 15:40
Giáng cấp bậc hàm và cho xuất ngũ đối với Thượng uý tát nhân viên trạm dừng nghỉ
Giáng cấp bậc hàm và cho xuất ngũ đối với Thượng uý tát nhân viên trạm dừng nghỉ 18/11/2019 16:23
Tạm đình chỉ công tác thượng úy công an tát nhân viên bán hàng
Tạm đình chỉ công tác thượng úy công an tát nhân viên bán hàngiconvideo
12/11/2019 17:41
Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ bị đình chỉ công tác
Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ bị đình chỉ công tác11/11/2019 17:39
Độc đáo tô bún thang Hà Nội đãi các phóng viên dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Độc đáo tô bún thang Hà Nội đãi các phóng viên dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 28/02/2019 15:03
Soi súng ống của phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Soi "súng ống" của phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 27/02/2019 15:58
Miễn phí dịch vụ du lịch cho phóng viên quốc tế đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Miễn phí dịch vụ du lịch cho phóng viên quốc tế đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều27/02/2019 11:07
Sinh viên Rmit Việt Nam tham dự Hult Prize vòng khu vực tại Thượng Hải
Sinh viên Rmit Việt Nam tham dự Hult Prize vòng khu vực tại Thượng Hải10/02/2017 23:33
Mâu thuẫn tiền mua dâm, ’thượng đế’ nã đạn vào nhân viên nhà nghỉ
Mâu thuẫn tiền mua dâm, ’thượng đế’ nã đạn vào nhân viên nhà nghỉ31/05/2013 10:57

Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào?

Trong phiên tòa luận tội tổng thống Mỹ, Thượng viện đóng vai trò bồi thẩm đoàn, Hạ nghị sĩ đóng vai trò công tố viên và tổng thống là bị cáo.