Sau khi bị kỷ luật, ông Lê Viết Chữ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Sau khi bị kỷ luật, ông Lê Viết Chữ thôi giữ chức thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi08/07/2020 12:15

Sau khi bị kỷ luật, ông Lê Viết Chữ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(BVPL) - Bộ Chính trị đã ra quyết định về việc cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Viết Chữ. Trước đó ông Chữ đã có đơn có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ này. Ông Chữ cũng bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo vì những sai phạm trong quá trình công tác.