Hôm nay, thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, có 15 ca khỏi bệnh
Hôm nay, thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, có 15 ca khỏi bệnh19/10/2020 18:38
Hôm nay 30 9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh
Hôm nay 30/9 không ca nhiễm mới COVID-19, thêm 3 ca khỏi bệnh 30/09/2020 19:00
Hôm nay, có 8 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19
Hôm nay, có 8 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-1925/09/2020 19:00
Chiều nay có 10 ca được công bố khỏi COVID-19
Chiều nay có 10 ca được công bố khỏi COVID-1922/09/2020 18:37
Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều ca được công bố khỏi bệnh
Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều ca được công bố khỏi bệnh17/09/2020 19:52
Chiều nay có 5 ca khỏi bệnh, cả nước không ca mắc COVID-19 mới
Chiều nay có 5 ca khỏi bệnh, cả nước không ca mắc COVID-19 mới15/09/2020 20:21
8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca nhiễm COVID-19 mới
8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca nhiễm COVID-19 mới 14/09/2020 18:34
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-19
Thêm 8 ca khỏi bệnh, Việt Nam không có ca nhiễm mới COVID-1912/09/2020 18:59
Chiều 10 9 có 3 ca khỏi COVID-19, Việt Nam không ca nhiễm mới
Chiều 10/9 có 3 ca khỏi COVID-19, Việt Nam không ca nhiễm mới10/09/2020 18:59
24 giờ không có ca nhiễm COVID-19 mới, 19 người khỏi bệnh
24 giờ không có ca nhiễm COVID-19 mới, 19 người khỏi bệnh05/09/2020 18:59

Hôm nay, thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, có 15 ca khỏi bệnh

(BVPL) - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 thông báo hôm nay có thêm 6 ca nhiễm mới và 15 ca khỏi bệnh. Như vậy, cả nước có 1140 ca nhiễm bệnh, trong đó, 1046 ca đã được chữa khỏi. Tất cả các ca nhiễm bệnh hôm nay đều nhập cảnh tử nước ngoài và nước ta và không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.