Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 7 2020
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/7/202029/06/2020 14:44

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/7/2020

(BVPL) - Một số chính sách mới nổi bật được nhiều người đặc biệt quan tâm như bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức ở nơi làm việc, tăng mức giảm trừ gia cảnh... sẽ có hiệu lực trong tháng 7/2020.