Lý do Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới lên Vĩnh Phúc làm việc
Lý do Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới lên Vĩnh Phúc làm việc? 19/06/2019 17:04

Lý do Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới lên Vĩnh Phúc làm việc?

(BVPL)- Một đoàn thanh tra mới đã được lập để tiếp tục làm rõ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường sau khi nhiều cán bộ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ.