Tạm dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm để phòng chống dịch
Tạm dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm để phòng chống dịch28/02/2021 08:41
Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2020
Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 202003/03/2020 20:04

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm để phòng chống dịch

(BVPL) - UBND quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) vừa có văn bản thông báo về việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2021 để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.