Tập huấn truyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí
Tập huấn truyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí28/12/2020 20:38
Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng XIII cho cơ quan báo chí
Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng XIII cho cơ quan báo chí 28/12/2020 14:42
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chíiconvideo
23/12/2020 22:00
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí
Báo Bảo vệ pháp luật tập huấn nâng cao nghiệp vụ ảnh báo chí23/12/2020 14:17
VKSND tối cao phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về “Điều tra tội phạm mạng”
VKSND tối cao phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về “Điều tra tội phạm mạng”22/12/2020 16:25
Viện trưởng Lê Minh Trí chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề về giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ
Viện trưởng Lê Minh Trí chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề về giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ27/11/2020 18:40
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng 25/11/2020 15:23
VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp
VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp.23/11/2020 15:14
VKSND Ninh Thuận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành
VKSND Ninh Thuận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành23/11/2020 15:10
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn17/11/2020 10:07
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sựiconvideo
13/11/2020 12:00
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự
Tập huấn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự12/11/2020 17:48
Tập huấn kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
Tập huấn kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đìnhiconvideo
22/10/2020 20:00
Tập huấn Thông tư liên tịch 03, Quy trình 264 và sơ kết Thông tư liên tịch 06
Tập huấn Thông tư liên tịch 03, Quy trình 264 và sơ kết Thông tư liên tịch 06iconvideo
06/10/2020 21:18
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối caoiconvideo
25/12/2019 19:06
Tập huấn công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
Tập huấn công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chíiconvideo
27/07/2019 13:34

Tập huấn truyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí

Sáng 28/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí truyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng.