VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tập huấn Thông tư về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tập huấn Thông tư về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh21/09/2020 17:39
Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em
Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát án xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em18/09/2020 10:58
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự10/09/2020 16:41
VKSND tỉnh Quảng Ninh tập huấn pháp luật thi hành án hình sự
VKSND tỉnh Quảng Ninh tập huấn pháp luật thi hành án hình sự 10/09/2020 06:08
Tập huấn ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại VKSND Phú Thọ
Tập huấn ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại VKSND Phú Thọ11/07/2020 18:00
VKSND tỉnh Hà Tĩnh tập huấn chuyên sâu về kiểm sát giải quyết án hình sự
VKSND tỉnh Hà Tĩnh tập huấn chuyên sâu về kiểm sát giải quyết án hình sự11/06/2020 21:04
Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn về án tham nhũng, chức vụ
Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn về án tham nhũng, chức vụ04/06/2020 18:17
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự
Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự03/06/2020 20:51
VKSND tối cao tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu tại Đà Nẵng
VKSND tối cao tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu tại Đà Nẵng28/05/2020 10:45
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc về tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc về tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu21/05/2020 20:48
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối caoiconvideo
25/12/2019 19:06
Tập huấn công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí
Tập huấn công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chíiconvideo
27/07/2019 13:34

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tập huấn Thông tư về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

(BVPL) - Việc tổ chức hội nghị nhằm tập huấn cho Kiểm sát viên, công chức toàn Ngành nắm và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018; Quy trình tạm thời số 264/2020; sơ kết hơn 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018 và hướng dẫn tăng cường công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp.