Dán 300 tấm áp phích trong một đêm để xin bạn gái tha thứ
Dán 300 tấm áp phích trong một đêm để xin bạn gái tha thứ29/08/2018 15:19

Dán 300 tấm áp phích trong một đêm để xin bạn gái tha thứ

Sau trận cãi vã với bạn gái, một doanh nhân trẻ người Ấn Độ muốn làm lành với cô gái nên đã dán 300 tấm áp phích rải rác khắp khu ngoại ô nơi cô ở.