Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân 27/05/2020 16:14
Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tưởng Hồ Chí Minhiconvideo
17/05/2020 20:26
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh với phong trào Sổ tay làm theo gương Bác
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh với phong trào "Sổ tay làm theo gương Bác"02/02/2020 10:47
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
19/01/2020 19:37
Dấu ấn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Dấu ấn từ việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh28/10/2019 15:50
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh01/09/2019 18:20
Nhận diện “cuộc chiến” chống cái xấu, cái ác để bảo vệ và xây dựng cái tốt, cái thiện
Nhận diện “cuộc chiến” chống cái xấu, cái ác để bảo vệ và xây dựng cái tốt, cái thiện31/08/2019 17:14
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
30/08/2019 12:15
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh30/08/2019 10:04
Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng
Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng 20/06/2019 23:57
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngiconvideo
20/05/2019 07:33
Đảng bộ VKSND tối cao học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng bộ VKSND tối cao học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhiconvideo
15/05/2019 16:46
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh05/02/2019 20:41
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minhtưởng niệm Anh hùng liệt sĩ01/02/2019 16:06
Trao Giải thưởng sáng tác về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trao Giải thưởng sáng tác về chủ đề 'Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'14/05/2018 10:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

(BVPL) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, từng bước đưa nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam.