Thủ tướng Có ngăn chặn được dịch mới giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội
Thủ tướng: Có ngăn chặn được dịch mới giảm thiểu tác động đến kinh tế - hội10/04/2020 13:52

Thủ tướng: Có ngăn chặn được dịch mới giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

(BVPL)- Chúng ta cần hành động nhanh, hành động ngay, làm càng sớm càng tốt khi dịch đã được ngăn chặn thì mới có thể giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến đời sống kinh tế-xã hội.