Đường dây đẻ thuê, giá khủng  Những người mang thai hộ chủ yếu là sinh viên
Đường dây đẻ thuê, giá "khủng": Những người mang thai hộ chủ yếu là sinh viên07/01/2021 20:21

Đường dây đẻ thuê, giá "khủng": Những người mang thai hộ chủ yếu là sinh viên

(BVPL) - Mỗi phi vụ đẻ thuê, Hoàng Huệ Tâm hưởng lợi từ 100-200 triệu đồng, còn người mang thai hộ hưởng 200-500 triệu đồng, tuỳ từng trường hợp. Đối tượng nhận đẻ thuê chủ yếu là sinh viên.