Số hóa” hồ sơ vụ án Nâng nghiệp vụ, giảm áp lực giấy tờ ở VKSND tỉnh Bắc Giang
"Số hóahồ sơ vụ án: Nâng nghiệp vụ, giảm áp lực giấy tờ ở VKSND tỉnh Bắc Giang24/01/2021 17:24
VKSND thị xã Hương Thủy Số hóa tất cả các hồ sơ vụ án là khâu đột phá của đơn vị
VKSND thị xã Hương Thủy: Số hóa tất cả các hồ sơ vụ án là khâu đột phá của đơn vị22/01/2021 16:37
VKSND phối hợp TAND TP Cẩm Phả tổ chức phiên tòa số hóa hồ sơ
VKSND phối hợp TAND TP Cẩm Phả tổ chức phiên tòa số hóa hồ19/01/2021 07:00
Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ
Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ13/01/2021 16:38
VKSND huyện Kim Thành tăng cường số hóa hồ sơ vụ án hình sự
VKSND huyện Kim Thành tăng cường số hóa hồ sơ vụ án hình sự 04/01/2021 21:38
VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp
VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp.23/11/2020 15:14
Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”
Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”18/11/2020 11:09
VKSND tỉnh Gia Lai thực hiện số hóa hồ sơ gần 100 vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai thực hiện số hóa hồ sơ gần 100 vụ án hình sự23/09/2020 11:29
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự10/09/2020 16:41
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh19/08/2020 17:51

"Số hóa” hồ sơ vụ án: Nâng nghiệp vụ, giảm áp lực giấy tờ ở VKSND tỉnh Bắc Giang

(BVPL)- Năm 2020, việc phối hợp triển khai “số hóa” hồ sơ vụ án giữa VKSND) và TAND tỉnh Bắc Giang được triển khai hiệu quả ở hai cấp. Thông qua những phiên tòa sử dụng hồ sơ bản án được “số hóa” và chứng cứ “điện tử”giúp các cơ quan tố tụng thuận tiện trong khai thác, công bố tài liệu, chứng cứ khi tranh tụng tại phiên xét xử.