Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL
Danh sách thành viên Tổ công tác soát văn bản QPPL25/03/2020 10:22

Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng Tổ công tác.