Nỗ lực thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020
Nỗ lực thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020.10/08/2020 13:07
Khai mạc phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
Khai mạc phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII25/04/2016 23:50

Nỗ lực thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020.

(BVPL) -Với kinh nghiệm đã có, cùng với sự hy sinh dốc lòng, dốc sức của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, người dân, cộng đồng xã hội đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác, chủ động trong phòng chống dịch, khẳng định niềm tin chiến thắng.