Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ14/07/2020 18:39
Phụ nữ chân dài dễ bị ung thư
Phụ nữ "chân dài" dễ bị ung thư30/07/2013 11:59

Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ

(BVPL) - Những nội dung, hoạt động biểu diễn không đẹp liên quan đến vùng đồng bào dân tộc, hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần phải được loại bỏ.