Máy tính có chứa nội dung bí mật nhà nước không được nối mạng Internet
Máy tính có chứa nội dung bí mật nhà nước không được nối mạng Internet04/03/2020 11:49

Máy tính có chứa nội dung bí mật nhà nước không được nối mạng Internet

(BVPL) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.