Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành KSND
Tăng cường công tác phòng, chốngkiểm soát ma túy trong ngành KSND12/01/2020 16:16

Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành KSND

(BVPL) - Viện kiểm sát các cấp tập trung làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án ma túy; chú ý các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài...