Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát
Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát27/01/2020 11:28

Nắm chắc phạm vi, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát

(BVPL) - Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, lãnh đạo, Kiểm sát viên nắm chắc phạm vi, nội dung kháng cáo của người tham gia tố tụng, kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, đặc biệt là phần nhận định và quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị.