Nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục thiêu đốt miền Bắc
ngày cuối tuần
Nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục thiêu đốt miền Bắc ngày cuối tuần18/07/2020 09:25
Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt Hà Nội lên tới 40 độ C
Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt Hà Nội lên tới 40 độ C09/07/2020 06:57
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi đặc biệt gay gắt
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi đặc biệt gay gắt29/06/2020 06:52
Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt, Hà Nội trên 40 độ C
Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt, Hà Nội trên 40 độ C23/06/2020 07:06
Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi đặc biệt gay gắt
Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi đặc biệt gay gắt20/06/2020 08:19
Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C
Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C04/06/2017 12:55

Nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục thiêu đốt miền Bắc ngày cuối tuần

(BVPL) - Theo dự báo, hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục thiêu đối các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.