Quốc hội chưa xem xét dự án luật về đặc khu tại Kỳ họp thứ 6
Quốc hội chưa xem xét dự án luật về đặc khu tại Kỳ họp thứ 625/08/2018 09:41
Quốc hội bỏ phiếu lùi thời gian thông qua dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Quốc hội bỏ phiếu lùi thời gian thông qua dự án Luật đơn vị hành chínhkinh tế đặc biệt11/06/2018 15:24
Lùi thời gian thông qua Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
Lùi thời gian thông qua Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc09/06/2018 10:27
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu07/04/2018 17:41

Quốc hội chưa xem xét dự án luật về đặc khu tại Kỳ họp thứ 6

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018), Quốc hội chưa xem xét dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án Luật thông qua vào kỳ họp sau.