63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã tiến hành Đại hội, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã tiến hành Đại hội, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 28/10/2020 16:51
20 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử
20 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử27/10/2020 16:07
Chân dung 15 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử
Chân dung 15 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử17/10/2020 17:28

63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã tiến hành Đại hội, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Tính đến ngày 28/10, toàn bộ 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã tiến hành Đại hội, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong số đó, có 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử, trong đó có Bí thư của ba thành phố trực thuộc Trung ương là Cần Thơ, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.