Nam thanh niên tử vong thương tâm vì lý do không ngờ
Nam thanh niên tử vong thương tâm vì lý do không ngờ17/11/2020 17:42

Nam thanh niên tử vong thương tâm vì lý do không ngờ

(BVPL) – Lên cơn động kinh khi ở gần miệng giếng, anh Kpuih Phun đã ngã xuống giếng nước, đuối nước, tử vong.