Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận do có nhiều sai phạm
Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận do có nhiều sai phạm15/08/2020 21:18

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận do có nhiều sai phạm

(BVPL) – Sau khi chỉ ra các sai phạm của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tại kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò khai thác khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.