Lâm Đồng ra công điện khẩn sau khi xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng
Lâm Đồng ra công điện khẩn sau khi xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng04/06/2019 15:14

Lâm Đồng ra công điện khẩn sau khi xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng

(BVPL) – Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng hủy hoại rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Đó là nội dung công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi tại địa phương liên tục xảy ra các vụ xâm hại rừng nghiêm trọng.