TP HCM Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm phòng chống dịch, kinh doanh shisha
TP HCM: Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm phòng chống dịch, kinh doanh shisha
07/11/2021 17:01