Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt
Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt 24/02/2021 20:00
Viện kiểm sát phối hợp liên ngành giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm có tính chất phức tạp
Viện kiểm sát phối hợp liên ngành giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm có tính chất phức tạp05/10/2020 22:42

Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt

(BVPL) - Ngày 24/2/2021, VKSND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đinh Văn Bảo, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt.