VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc18/09/2020 08:24
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc10/09/2020 20:51
VKSND tối cao khen thưởng công tác phòng, chống tham nhũng
VKSND tối cao khen thưởng công tác phòng, chống tham nhũng09/09/2020 14:18
VKSND Đắk Lắk khen thưởng 10 đoàn viên có thành tích trong chống dịch COVID-19
VKSND Đắk Lắk khen thưởng 10 đoàn viên có thành tích trong chống dịch COVID-1928/08/2020 11:15
Nhiều tập thể, cá nhân của VKSND tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng đột xuất
Nhiều tập thể, cá nhân của VKSND tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng đột xuất27/08/2020 23:35
Khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống tham nhũng21/08/2020 10:11
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chuyên án ma tuý 206M
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chuyên án ma tuý 206M16/07/2020 10:21
Thủ tướng “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”
Thủ tướng: “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”15/07/2020 15:30
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương13/07/2020 17:51
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND09/07/2020 19:46
Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả
Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quảiconvideo
15/10/2019 17:43
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ươngiconvideo
30/07/2019 23:47

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

(BVPL) - Mới đây, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND. Hội nghị đã đánh giá lại các chuỗi hoạt động do đơn vị tổ chức và tham gia thời gian qua trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành.