Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước
Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phướciconvideo
08/04/2021 13:48
Kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng
Kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng17/12/2020 20:45
Đề nghị khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng
Đề nghị khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảngiconvideo
04/12/2020 20:54
UBKT Trung ương đề nghị khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng
UBKT Trung ương đề nghị khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng04/12/2020 10:31
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân18/08/2020 19:19
Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM
Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM20/07/2020 19:00
Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC
Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC20/07/2020 17:37
Khai trừ ra khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường
Khai trừ ra khỏi đảng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường 01/04/2020 19:19
Phú Yên kỉ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên
Phú Yên kỉ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên 02/01/2020 14:22
Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng
Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng29/11/2019 20:04
Khai trừ Đảng, sẽ cho ra khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền đại náo sân bay
Khai trừ Đảng, sẽ cho ra khỏi ngành Đại úy Lê Thị Hiền 'đại náo' sân bay15/11/2019 11:48
Vi phạm quản lý tài chính, cán bộ Sở LĐTB-XH bị khai trừ ra khỏi Đảng
Vi phạm quản lý tài chính, cán bộ Sở LĐTB-XH bị khai trừ ra khỏi Đảng10/09/2019 08:52

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Ngày 7/4, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM và ông Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. Nguồn: Vnews