Pháo không gây tiếng nổ giá từ 10 000 đồng
Pháo không gây tiếng nổ giá từ 10.000 đồng28/05/2013 14:54

Pháo không gây tiếng nổ giá từ 10.000 đồng

Trước thông tin Chính phủ sẽ xem xét nếu Bộ Công an đề xuất cho người dân sử dụng pháo không gây tiếng nổ, mối quan tâm của nhiều người là pháo không nổ có những khác biệt nào so với loại pháo bị cấm sử dụng. (pháo không gây tiếng nổ, pháo)