Khám xét phòng làm việc 1 lãnh đạo phòng thuộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An
Khám xét phòng làm việc 1 lãnh đạo phòng thuộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An24/07/2020 16:28

Khám xét phòng làm việc 1 lãnh đạo phòng thuộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An

(BVPL) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tâm Long - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.