Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam27/07/2020 19:28
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa30/06/2020 11:00
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm nhân sự
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm nhân sự 30/12/2019 15:28
Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh19/07/2019 07:00
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La09/07/2019 11:40
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk18/06/2019 09:10
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An28/11/2018 23:23
Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh21/11/2018 10:36

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam

(BVPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.