Cụm thi đua số 1 VKSND TP Hồ Chí Minh ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 1 VKSND TP Hồ Chí Minh ký kết giao ước thi đua 05/05/2021 16:54
Khối thi đua 4 VKSND tối cao phát động và ký kết Giao ước thi đua
Khối thi đua 4 VKSND tối cao phát động và ký kết Giao ước thi đuaiconvideo
23/03/2021 10:25
Khối thi đua 4 VKSND tối cao phát động và ký kết Giao ước thi đua
Khối thi đua 4 VKSND tối cao phát động và ký kết Giao ước thi đua22/03/2021 15:45
Cụm thi đua số 3 VKSND tỉnh Tiền Giang phát động, ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 3 VKSND tỉnh Tiền Giang phát động, ký kết giao ước thi đua04/03/2021 16:14
Khối thi đua số 3 phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 3 phát động và ký kết giao ước thi đua02/03/2021 13:02
Ký Giao ước thi đua Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương
Giao ước thi đua Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương23/01/2021 12:23
Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao ký giao ước thi đua
Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao ký giao ước thi đua05/03/2020 19:44
Khối thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua
Khối thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua05/03/2020 17:40
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua 04/03/2020 18:16
VKSND các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua
VKSND các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua 02/03/2020 14:41
Cụm thi đua gồm 6 VKSND tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ký giao ước thi đua
Cụm thi đua gồm 6 VKSND tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ký giao ước thi đua29/02/2020 12:36
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đuaiconvideo
24/02/2020 16:51

Cụm thi đua số 1 VKSND TP Hồ Chí Minh ký kết giao ước thi đua

(BVPL) – Ngày 5/5, tại trụ sở VKSND TP Thủ Đức, cụm thi đua số 1 gồm 5 đơn vị: VKSND quận 12, VKSND quận Gò Vấp, VKSND quận Bình Thạnh, VKSND quận Bình Tân và VKSND TP Thủ Đức là cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.