Hà Nội đề xuất chỉ tăng 15 giá đất giai đoạn 2020 - 2024
Hà Nội đề xuất chỉ tăng 15% giá đất giai đoạn 2020 - 202404/12/2019 09:55

Hà Nội đề xuất chỉ tăng 15% giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Thay vì tăng 30% giá đất cho chu kỳ 5 năm tới như dự thảo ban đầu, UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề xuất tăng 15% giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024.