Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật
Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật02/12/2019 10:28

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật

(BVPL) - VKSND tối cao vừa có công văn số 5736/VKSTC-V12 gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị góp ý đối với dự thảo Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND.