Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 201912/08/2019 09:52

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

(BVPL) - Tổng số thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 trên cả nước là 309 thí sinh (miền Bắc: 154, miền Nam: 155).