Cần hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp hình sự
Cần hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp hình sự10/09/2019 14:49

Cần hoàn thiện khung pháp lý về tương trợ tư pháp hình sự

(BVPL) - Sáng ngày 10/9, tại đại diện Văn phòng VKSND tối cao phía Nam, đồng chí Trần Công Phàn - Phó viện trưởng VKSND tối cao tiếp xã giao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản do ông Yokomaku Kosuke - Công tố viên Nhật Bản, Bộ Tư pháp Nhật Bản làm đại diện.