Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ30/03/2021 10:44
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt09/03/2021 17:42
Đến năm 2030 đạt 75 các đơn vị có lãnh đạo chủ chốt là nữ
Đến năm 2030 đạt 75% các đơn vị có lãnh đạo chủ chốt là nữ04/03/2021 13:22
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt
Bình Dương công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt01/03/2021 17:48
TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt
TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt20/01/2021 08:09
Công bố quyết định về công tác cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Bình
Công bố quyết định về công tác cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Bình30/11/2020 23:00
Công bố các Quyết định về cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang
Công bố các Quyết định về cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang30/11/2020 20:10
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt
Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt24/11/2020 20:58
Phú Yên điều động, phân công, bổ nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt
Phú Yên điều động, phân công, bổ nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt 24/11/2020 15:10
Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt
Đà Nẵng phân công, giới thiệu nhiều vị trí nhân sự chủ chốt12/11/2020 19:03
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốticonvideo
14/05/2019 20:34

Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự chủ chốt Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Ngày 30/3, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.