Chuyện xúc động về nữ Anh hùng LLVTND trong ngành Kiểm sát
Chuyện xúc động về nữ Anh hùng LLVTND trong ngành Kiểm sát 28/01/2020 07:38

Chuyện xúc động về nữ Anh hùng LLVTND trong ngành Kiểm sát

(BVPL) - Với những chiến công năm xưa cùng những việc làm ân nghĩa hôm nay, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã trở thành một tấm gương sáng để các thế hệ trẻ nơi quê hương anh hùng của chị học tập. Mùa Xuân này, một phong trào noi gương chị đang được thế hệ trẻ dấy lên ở miền Quế Sơn, mảnh đất Anh hùng miền tây xứ Quảng.